TEL. 02-8983483-4, 081-9578442

ลงทะเบียนกล้องติดรถยนต์ Proof Car Camera

เงื่อนไขการรับประกัน (Warranty Condition)

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าเคลม ภายในประเทศไทยเท่านั้น ระยะเวลารับประกันสินค้าระบุบนกล่องสินค้า โดยลูกค้าลงทะเบียนผ่านทาง QR Code หรือ http://proof-carcam.com/register-warranty เพื่อเพิ่มการรับประกันสินค้าอีก 6 เดือน จากระยะเวลาการรับประกันปกติ โดยการระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า และลูกค้าต้องเก็บใบรับประกัน/ใบเสร็จฯ และกล่องสินค้า เพื่อนำมาแสดงหากต้องการเคลมสินค้าต่อไป
 2. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
 3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้
  1. ลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกัน และใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ที่นำสินค้าเข้ารับบริการ
  2. ใบรับประกันนั้นต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้า ชนิดของสินค้า ชื่อร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทฯแต่งตั้ง มิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข
  3. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เช่น นอตสกูร และตัวฝาครอบ
  4. ความเสียหายที่เกิดจากใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำตามคำแนะนำ เรื่องการใช้งานความประมาท อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามบัตรรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น
  5. ในกรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิตภายใน 90 วันนับจากที่ซื้อ ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้
 4. หากพบมีการดัดแปลงสินค้า หรือ Void ที่ติดกับสินค้า มีรอยฉีกขาดหรือหลุดหายไปถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน **หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/ส่งคืนสินค้า หรืออุปกรณ์ เฉพาะรายการที่ลูกค้าส่งกลับมาเคลมเท่านั้น

Proof Ultimate Visual

ผู้นำเข้า และศูนย์บริการติดตั้งกล้องติดรถยนต์

72,72/1-3 ซอยสุขสวัสดิ์ 14/19 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel : 081-957-8442, 081-565-7870
Line : @proofcarcam, Email : autovision.proof@gmail.com

ฝ่ายบริการ

Tel : 063-2209595, Line : proof2014

ศูนย์นวลจันทร์ ร้านถาวรออโต้ช็อป

35/364 เลียบทางพิเศษฉลองรัช แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
TEL. 081-922-8421

ศูนย์บริการติดตั้ง

ไฮ-ไฟ ไฮเทค

44/62-63 ถ.รามอินทรา ปากซอย 63/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
TEL. 02-5106391 , 02-9459258
Email : hifihitech@hotmail.com